Stowarzyszenie pacjentów “Gladiator”

Działalność Stowarzyszenia obejmuje formy pomocy bezpośredniej oraz edukacyjne. Zamierzenia i cele statutowe obejmują m.in.:

  • organizowanie spotkań i szkolenie w zakresie podstawowej  wiedzy medycznej promującej zasady wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (propagowanie szeroko pojętej profilaktyki);
  • powoływanie Grup Wsparcia skupiających pacjentów z podobnymi schorzeniami dla wspólnego przezwyciężania lęku i strachu w procesie leczenia jako skuteczna forma terapii grupowej i wsparcia psychicznego
  • prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania oraz uczestnictwo członków Stowarzyszeni w akcjach (kampaniach) organizowanych przez organizacje prozdrowotne na rzecz walki z nowotworami
  • współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą działających na rzecz walki z chorobami nowotworowymi
  • pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych
  • pozyskiwanie nowych członków poprzez bezpośrednie kontakty wśród pacjentów onkologicznych oraz powoływanie Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia;
  • szczególną uwagę w naszej działalności przywiązujemy  do promowania jakości życia pacjentów ze środowiska  wiejskiego dla zwiększenia dostępności onkologicznej opieki medycznej mieszkańców małych miasteczek i wiosek oddalonych od Regionalnych Ośrodków Onkologicznych – realizacja programu Onkologiczna Sztafeta Nadziei (ruch społeczny w środowisku wiejskim na rzecz walki z nowotworami).”

Żródło:http://gladiator-prostata.pl/advertisement/

Wielkość fontu
Kontrast