Personel

Kierownik Katedry i Kliniki Urologii

Prof. dr hab. med. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg)

żródło zdjęcia: echodnia.eu

 

 

Sekretariat Katedry i Kliniki Urologii

mgr Marta Feluś

 

 

Sekretariat medyczny

mgr Grażyna Płatek

 

 

Lekarze specjaliści:

dr Przemysław Dudek, FEBU,

zastępca ordynatora

 

dr Łukasz Curyło, FEBU,

kierownik poradni urologicznej

 

dr Wacław Lipczyński, FEBU

 

dr Małgorzata Rapacz-Tomasik,

FEBU poradnia urologiczna

 

dr Wojciech Habrat, FEBU

 

dr Tomasz Wiatr, FEBU

 

dr Michał Zembrzuski, FEBU

 

dr Anna Katarzyna Czech, FEBU

dr Katarzyna Gronostaj, FEBU

dr Łukasz Bełch, FEBU

 

Lekarze rezydenci:

dr Tadeusz Hessel

 

dr Mateusz Ostachowski

 

dr Paweł Pyrkosz

dr Paweł Kornelak

dr Maciej Kmita

dr Mikołaj Przydacz

dr Karol Raczyński

dr Jakub Frydrych

 

dr Dominik Chorągwicki

 

dr Katarzyna Piątek-Koziej

dr Marcin Wróżek

dr Tomasz Dymowski

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

 mgr Małgorzata Sawicka

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: 

piel. Agnieszka Barton

piel. Agnieszka Jędrysiak

 

PORADNIA UROLOGICZNA

Gabinet cystoskopii  –    piel. Lucyna Bukowiec

Gabinet USG –    piel. Lucyna Weryńska-Bogdał

Gabinet konsultacyjno-zabiegowy –    piel. Zofia Piegza-Czeluśniak

 

Wielkość fontu
Kontrast